Bifogade filer är för stora. Max storlek är 15360kB.

#mobilitychallenge2017

Hur just du tar dig till och från jobbet är det som står i fokus dessa dagar. Individuellt och tillsammans utmanar vi våra resvanor. Ju mindre plats vi tar i Västra hamnen genom att gå, cykla eller åka kollektivt, desto mer plats finns det i framtiden för grönt, skönt och business.

Låt oss tillsammans visa att det är möjligt!

Mobility Challenge genomförs inom två tävlingskategorier:

1. Individuell förflyttning – dvs din förändring till ett resande som tar mindre plats i staden och som är mer miljövänligt.

2. Teamets gemensamma förflyttning – dvs teamets samlade förändring till resande som tar mindre plats i staden och som är mer miljövänligt

Tävlingsmoment:

1. Anmäl dig och ditt team! Ett team utgörs av 5 personer – varken mer eller mindre. Är du en person som går till jobbet varje dag? Teama ihop dig med någon som inte gör det – det är den största förflyttningen och förändringen som ger högst poäng.

2. Varje medlem i teamet svarar på en resvaneundersökning – hur tar du dig till och från jobbet idag?

3. Lägg upp en individuell strategi för hur du kan byta resvanor under tävlingsveckan

4. Stäm av din strategi med ditt team

5. Tävlingsvecka!

6. Dags att svara på resvaneundersökningen igen

7. Prisutdelning!

Den 16-20 oktober gäller det!

Hälsningar

Have it all och Malmö stad

 

Namn


Organisation


Mejladress


Teamnamn


Powered by Entergate AB - All rights reserved - info@entergate.se